Lietuvos bankas
2014-06-11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 10 000 litų baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei „Edrauda“, UADBB, už tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus.

„Edrauda“, UADBB, buhalterinės apskaitos sistema nebuvo organizuota taip, kad būtų užtikrintas tinkamas finansinių ir ūkinių operacijų fiksavimas buhalterinėje apskaitoje ir kad finansinės ataskaitos rodytų tikrą draudimo brokerių įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

Bendrovė nepervesdavo reikšmingų draudimo įmokų sumų į atskiras banko sąskaitas, kuriose turi būti laikomos draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos.

Skiriant baudą atsižvelgta į tai, kad „Edrauda“, UADBB, jau pašalino inspektavimo ataskaitoje  nurodytus teisės aktų pažeidimus.