Lietuvos bankas
2014-12-15
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba suderino draudimo brokerių bendrovės EDRAUDA, UADBB, įstatų pakeitimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo nuo 100 tūkst. iki 300 tūkst. litų.

Kapitalas bus didinamas išleidžiant 2 tūkst. paprastųjų vardinių 100 litų nominaliosios vertės akcijų. Naujos emisijos akcijas įsigyja bendrovės akcininkai.