Lietuvos bankas
2019-10-01
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino trijų „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, steigiamų savanoriško pensijų kaupimo fondų taisykles, skyrė baudą EDRAUDA bendrovei.

Patvirtino Swedbank pensijų fondų taisykles
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į valdymo įmonės „Swedbank investicijų valdymas“, UAB, prašymą, patvirtino trijų jos steigiamų apriboto nutraukimo papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų taisykles. Fondų veiklos pradžia – 2019 m. gruodžio 2 d.

​Bauda EDRAUDA bendrovei
Lietuvos bankas skyrė uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei EDRAUDA piniginę baudą, kadangi ji pažeidė Draudimo įstatymo nuostatas.

Bendrovė pasiūlė gyventojai įsigyti vairuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį, nurodydama mažesnę draudimo įmoką, nei ją realiai galėjo pasiūlyti draudimo bendrovė. EDRAUDA, teikdama pasiūlymą gyventojai, nurodė draudimo įmoką, kurios dydis nebuvo suderintas su draudimo bendrove. Gyventojai sumokėjus EDRAUDA nurodytą draudimo įmoką paaiškėjo, kad tikroji draudimo įmoka turėjo būti daugiau nei trečdaliu didesnė.

Lietuvos banko vertinimu, tokiais veiksmais EDRAUDA nesuteikė teisingos informacijos apie draudimo įmokos dydį ir suklaidino gyventoją, todėl pažeidė svarbias Draudimo įstatymo nuostatas – draudimo produktų platintojas esamiems ar galimiems klientams privalo teikti teisingą, aiškią ir neklaidinančią informaciją, visada sąžiningai, teisingai ir profesionaliai veikti geriausiomis sąlygomis ir jų interesais.

Atsižvelgdamas į nusižengimo pobūdį, faktą, kad EDRAUDA grąžino gyventojai sumokėtą įmoką, bei kitas aplinkybes, Lietuvos bankas skyrė draudimo brokerių bendrovei 8 tūkst. Eur baudą.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.