Lietuvos bankas
2013-10-01

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Pakruojo ūkininkų kredito unijos tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, įspėjo ir įpareigojo šią kredito uniją iki 2014 m. kovo 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad Pakruojo ūkininkų kredito unija kai kuriais atvejais, prieš priimdama sprendimą skolinti klientams ir vertindama suteiktų paskolų riziką, nesurinkdavo pakankamai informacijos apie klientų galimybes tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. 

Kredito unija turės kas mėnesį Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikti tam tikras finansines ataskaitas.