Lietuvos bankas
2013-10-01

Už teisės aktų pažeidimus įspėta Pakruojo ūkininkų kredito unija; galutinai užbaigta „Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo“ panaikinimo procedūra; leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ akcijas; papildytas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Už teisės aktų pažeidimus įspėta Pakruojo ūkininkų kredito unija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į Pakruojo ūkininkų kredito unijos tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus, įspėjo ir įpareigojo šią kredito uniją iki 2014 m. kovo 31 d. pašalinti inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus.

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad Pakruojo ūkininkų kredito unija kai kuriais atvejais, prieš priimdama sprendimą skolinti klientams ir vertindama suteiktų paskolų riziką, nesurinkdavo pakankamai informacijos apie klientų galimybes tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus. 

Kredito unija turės kas mėnesį Lietuvos banko Priežiūros tarnybai teikti tam tikras finansines ataskaitas.

Galutinai užbaigta „Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo“ panaikinimo procedūra

Lietuvos banko Priežiūros tarnybai pripažinus netekusiu galios Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2004 m. spalio 21 d. sprendimą „Dėl papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo taisyklių patvirtinimo“, galutinai užbaigta UAB „Citadele investicijų valdymas“ valdyto III pakopos pensijų fondo „Citadele papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondo“ panaikinimo procedūra.

Pensijų fondas panaikintas atsižvelgus į UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ akcininko – Latvijos bendrovės „Citadele Asset Management“ – šių metų kovo 15 d. priimtą sprendimą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę. Priežiūros tarnyba išankstinį leidimą panaikinti visus UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ valdomus pensijų fondus (du II pakopos ir vieną III pakopos pensijų fondą) davė šių metų balandžio 17 d.

Panaikinto pensijų fondo dalyviai turėjo  teisę per 3 mėnesius pereiti į jų pasirinktą kitos pensijų kaupimo bendrovės valdomą III pakopos pensijų fondą arba atsiimti savo turtą pinigais. Dalyvių, kurie iki nustatyto termino nepasinaudojo nurodyta teise, lėšos pervestos į AB „Citadele“ banke atidarytą depozitinę sąskaitą.

Leista įsigyti mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ akcijas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigos UAB „WoraPay“ prašymą, nusprendė neprieštarauti, kad „Elektroninių mokėjimų sprendimai“, UAB, tiesiogiai įsigytų šios mokėjimo įstaigos kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti UAB „WoraPay“.

Papildytas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 4 nauji Provident Polska S.A. filialo „Provident Finansai“ tarpininkai. Iki šiol į sąrašą buvo įrašyti 44 šio filialo vartojimo kredito tarpininkai.

Atnaujintas Viešasis vartojimo tarpininkų sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.