Lietuvos bankas
2013-02-06

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, nustačiusi, kad uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Sandėjas“ sistemingai, t. y. kiekvieną ataskaitinį ketvirtį nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. teikė Lietuvos bankui neteisingas finansines ataskaitas, parodydama daug didesnes atskirojoje banko sąskaitoje laikomas pinigų sumas, nei iš tikrųjų jų turėjo, skyrė šiai įmonei 10 tūkst. Lt baudą.

Draudimo įstatymas įpareigoja draudimo brokerių įmonę atidaryti atskirą sąskaitą, į kurią būtų pervedamos tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos bei draudikų lėšos, skirtos šiems asmenims išmokėti. Minėta įstatymo nuostata yra viena svarbiausių draudimo brokerių veiklai, todėl jos pažeidimas laikomas šiurkščiu.

Baudos dydis nustatytas atsižvelgus į tai, kad UADBB „Sandėjas“ ėmėsi veiksmų problemoms spręsti ir pašalino nustatytą teisės akto pažeidimą, taip pat įvertinus tai, kad ši poveikio priemonė yra proporcinga padarytiems pažeidimams.