Lietuvos bankas
2013-02-06

Už šiurkščius Draudimo įstatymo pažeidimus UADBB „Sandėjas“ skirta 10 tūkst. Lt bauda;  Lietuvos bankas: vartojimo kredito davėjai turi aiškiai atskleisti informaciją apie kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus; papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašas

Už šiurkščius Draudimo įstatymo pažeidimus UADBB „Sandėjas“ skirta 10 tūkst. Lt bauda

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, nustačiusi, kad uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė „Sandėjas“ sistemingai, t. y. kiekvieną ataskaitinį ketvirtį nuo 2011 m. gruodžio 31 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. teikė Lietuvos bankui neteisingas finansines ataskaitas, parodydama daug didesnes atskirojoje banko sąskaitoje laikomas pinigų sumas, nei iš tikrųjų jų turėjo, skyrė šiai įmonei 10 tūkst. Lt baudą.

Draudimo įstatymas įpareigoja draudimo brokerių įmonę atidaryti atskirą sąskaitą, į kurią būtų pervedamos tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos bei draudikų lėšos, skirtos šiems asmenims išmokėti. Minėta įstatymo nuostata yra viena svarbiausių draudimo brokerių veiklai, todėl jos pažeidimas laikomas šiurkščiu.

Baudos dydis nustatytas atsižvelgus į tai, kad UADBB „Sandėjas“ ėmėsi veiksmų problemoms spręsti ir pašalino nustatytą teisės akto pažeidimą, taip pat įvertinus tai, kad ši poveikio priemonė yra proporcinga padarytiems pažeidimams.

Lietuvos bankas: vartojimo kredito davėjai turi aiškiai atskleisti informaciją apie kredito gavėjo finansinius įsipareigojimus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino Poziciją dėl Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nuostatų, susijusių su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, taikymo (50.5 KB download icon). Pozicija taikoma visiems vartojimo kreditus Lietuvoje teikiantiems subjektams. 

Šiame dokumente Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nurodo, kad vartojimo kredito sutartyse privalo būti aiškiai ir glaustai nurodyta informacija apie vartojimo kredito palūkanų normą bei jos taikymo sąlygas, taip pat suprantamai atskleistos pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ar kompensacinės palūkanos ir jų apskaičiavimo tvarka. Informacija turėtų būti pateikta taip, kad vartojimo kredito gavėjas galėtų aiškiai suprasti, kokių mokėjimų iš jo bus reikalaujama finansinių įsipareigojimų nevykdymo atveju.  

Priežiūros tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad vartojimo kredito sutartyje nustatytas neįrodinėtinų netesybų ar kompensacinių palūkanų, nepriklausomai nuo jų pavadinimo, dydis negali viršyti Vartojimo kredito įstatyme nustatyto 0,05 % pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną dieną. Pozicijoje akcentuojama ir tai, kad jokie kiti mokesčiai, susiję su sutartyje nustatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymu, savaime nelaikomi pagrįstais ir protingais, todėl privalo būti įskaičiuojami į Vartojimo kredito įstatyme nustatytą dydį.

Vis dėlto didesnių, nei įstatyme nustatyta, nuostolių patyręs vartojimo kredito davėjas išsaugo teisę reikalauti visiško nuostolių atlyginimo, tačiau tokiu atveju jam kyla pareiga įrodyti konkrečių nuostolių dydžio pagrįstumą.

Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į vartojimo kredito davėjų patikrinimų rezultatus, rinkos dalyvių skundus ir paklausimus, nagrinėtų vartojimo kreditų davėjų ir vartotojų ginčų pobūdį, nustatė, kad vartojimo kredito davėjų parengtose vartojimo kredito sutartyse ne visada tinkamai įgyvendinamos Vartojimo kredito įstatymo nuostatos. Tikimasi, kad parengta minėta pozicija prisidės prie tinkamo šio įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba ragina ne tik vartojimo kredito davėjus, bet ir kitus rinkos dalyvius užtikrinti tinkamą informacijos atskleidimą vartotojams, taip pat visada veikti sąžiningai ir profesionaliai nepriklausomai nuo teikiamų finansinių paslaugų pobūdžio.

Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašą.

Į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašyti 4 nauji kredito davėjai: UAB „VIKINTA“, UAB „Verslo kubas“, Verslo kredito unija ir UAB „Perlo kreditai“.

Buvo papildytas ir viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas – į jį įrašyta 15 naujų vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingo tarpininkų ir 3 nauji vartojimo kredito davėjo UAB „General Financing“. Šiuo metu į sąrašą yra įrašyti 2 042 UAB Ūkio banko lizingo ir apie 400 UAB „General Financing“ vartojimo kredito tarpininkų.

Į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą taip pat įrašyti šie tarpininkai: UAB „Viena sąskaita“ (kaip UAB „VIKINTA“ tarpininkas), UAB „Perlo kreditai“ ir UAB „CreditFirm“.

Atnaujintas vartojimo kredito davėjų ir tarpininkų sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.