Lietuvos bankas
2016-09-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė 5 000 Eur baudą uždarajai akcinei draudimo brokerių bendrovei (UADBB) „Sandėjas“ už Lietuvos bankui pateiktą neteisingą informaciją, kuri neatspindėjo tikrosios draudimo brokerių įmonės finansinės padėties. Šiai įmonei anksčiau jau yra taikyta panaši poveikio priemonė – 2013 m. vasario 5 d. jai skirta 10 000 Lt bauda.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba paskyrė 4 000 Eur baudą UADBB „Olvirga“ už neteisingos informacijos pateikimą ir už šiurkštų draudimo brokerių įmonių veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą. Įmonės ataskaitose buvo nurodyta, kad ji neturi įsipareigojimų draudimo įmonėms (surinktų draudimo įmokų), tačiau Lietuvos bankas nustatė,  kad jų ši įmonė turėjo. Be to,draudimo brokerių įmonė netinkamai tvarkė surinktas draudimo įmokas, nepervesdavo jų į atskirą banko sąskaitą, kurioje turi būti laikomos iš klientų gautos draudimo įmokos ir draudimo įmonių lėšos.