Lietuvos bankas
2015-07-22
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „Novus Asset Management“ tikslinio patikrinimo rezultatus, šiai valdymo įmonei skyrė 15 tūkst. Eur baudą ir įpareigojo ištaisyti teisės aktų pažeidimus bei veiklos trūkumus.

Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Novus Asset Management“ ilgą laiką nesilaikė esminių teisės aktuose įtvirtintų informacijos rengimo ir skelbimo reikalavimų, todėl investuotojai galėjo klaidingai bei neteisingai suvokti šios bendrovės skelbiamą informaciją, o tai apribojo jų teisę objektyviai įvertinti investicijas bei susijusias rizikas, priimti pagrįstus investicinius sprendimus.

Be to, nustatyta, kad UAB „Novus Asset Management“ nedarė įrašų investuotojų asmeninėse investicinių vienetų sąskaitose, nesaugojo investicinius sprendimus pagrindžiančios informacijos, neužtikrino investicinių sprendimų atitikties priežiūros, efektyvios vidaus kontrolės.

UAB „Novus Asset Management“ valdo vieną sudėtinį kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinį fondą „Novus Strategic Fund“, sudarytą iš 2 subfondų.