Lietuvos bankas
2016-04-14
11

Du vartojimo kredito davėjai – UAB „Nordecum“ ir UAB „Minibank“ – sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. vasario mėn. skirtas baudas – iš viso 2 342 Eur.

Patikrinus UAB „Nordecum“ 50 vartojimo kredito sutarčių ir 2 sutartis pagal gautus skundus, nustatyta, kad įmonė informaciją apie klientų pajamas duomenų bazėse tikrino, tačiau kai kuriais atvejais tai atliko ne prieš sudarydama vartojimo kredito sutartį, o vėliau. Be to, įmonė nerinko informacijos iš išorinių duomenų bazių apie klientų turimus įsipareigojimus kitoms finansų įstaigoms, o mokumui vertinti naudojo tik asmenų pateiktus duomenis. Šiai įmonei skirtos dvi 0,03 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio baudos (iš viso 1 920 Eur).

UAB „Nordecum“ pateikė įrodymus, kad visi trūkumai ištaisyti atsižvelgiant į Lietuvos banko reikalavimus.

UAB „Minibank“ skirta 0,04 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio bauda (422 Eur) už tai, kad ji netinkamai vertino klientų mokumą. Patikrinus 50 vartojimo kredito sutarčių, paaiškėjo, kad 18 proc. atvejų ji nerinko klientų sutuoktinių pajamas patvirtinančių dokumentų arba kitų įrodymų, o naudojo paraiškose nurodytus duomenis. Be to, kas dešimtu atveju, vertindama klientų įsipareigojimus finansų įstaigoms, rėmėsi mažesniu dydžiu, nurodytu duomenų bazėse, nors klientai buvo nurodę didesnius įsipareigojimų dydžius.

Trečioji bendrovė, kuriai Lietuvos bankas vasario pabaigoje taip pat skyrė 2 baudas, šiuos sprendimus apskundė.