Lietuvos bankas
2018-09-28
11

Lietuvos banko valdyba, įvertinusi UAB Medicinos banko inspektavimo rezultatus ir atsižvelgdama į tai, kad jis iš esmės pripažino nustatytus teisės aktų pažeidimus ir ėmėsi neatidėliotinų veiksmų jiems pašalinti, nusprendė netaikyti poveikio priemonės ir nurodė parengti ir pateikti Lietuvos bankui inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų bei veiklos trūkumų ištaisymo ir rekomendacijų įgyvendinimo planą.

Tikslinio inspektavimo metu Lietuvos bankas patikrino UAB Medicinos banko valdymą ir vidaus kontrolę bei kredito rizikos valdymą.

Nors per inspektavimą fiksuota teigiamų poslinkių organizuojant UAB Medicinos banko veiklą, vis dėlto nustatyta, kad įstaigos veikla kai kuriais atvejais neatitiko teisės aktų reikalavimų, rasta trūkumų banko finansinėse ataskaitose.

Lietuvos banko valdybai taip pat pristatyti UAB Medicinos banko Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rezultatai. Jie apima visų banko veiklos sričių, kuriose bankas susiduria su reikšminga rizika, įvertinimą, banko kapitalo įvertinimą atsižvelgiant į esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus.

Įvertinus visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti UAB Medicinos banko kapitalą, nustatytas papildomo kapitalo reikalavimo dydis, siekiantis 2,2 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos. Tai yra Lietuvos banko valdyba priėmė sprendimą, kad UAB Medicinos bankas turės tenkinti 9,2 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientą ir 12,7 proc. bendro kapitalo pakankamumo koeficientą.