Lietuvos bankas
2020-02-03
11

Lietuvos banko valdyba nustatė UAB Medicinos bankui papildomo kapitalo reikalavimo dydį, atnaujino Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui ir išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB „Digital Virgo Payment“.

Apsvarstyti Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo rezultatai 
Lietuvos banko valdyba aptarė kasmet vykdomo UAB Medicinos banko priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. SREP) rezultatus. Procesas apėmė visų banko veiklos sričių, kuriose bankas susiduria su reikšminga rizika, įvertinimą, valdymo (taip pat rizikos valdymo sistemos kokybės) ir banko kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus. 

UAB Medicinos banko veiklos kryptis išlieka ta pati – finansinių paslaugų teikimas Lietuvos rinkoje privatiems ir verslo klientams, didesnį dėmesį skiriant smulkiajam ir vidutiniam verslui. Pažymėta, kad bankas stiprina nuosavo kapitalo bazę ir gavo Lietuvos banko leidimą įtraukti į banko bendrą 1 lygio nuosavą kapitalą dalį audituoto 2019 m. devynių mėnesių pelno.  

Įvertinusi visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti banko kapitalą, Lietuvos banko valdyba nustatė UAB Medicinos bankui papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 1,8 proc. bendros pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, t. y. banko kapitalas bet kuriuo momentu turi atitikti bendrą SREP kapitalo reikalavimą, kuris yra 9,8 proc. Papildomą kapitalo reikalavimo dydį bankas turi dengti bendro 1 lygio nuosavu kapitalu. Taip pat rekomenduota bankui turėti 1 proc. antros pakopos gairių kapitalo dydį (angl. P2G), jis papildo bendrąjį kapitalo reikalavimą.

Finansų įstaigoms – atnaujinti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui
Lietuvos banko valdyba atnaujino Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui. 

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu (PPTFPĮ) Lietuvos bankas įpareigojamas patvirtinti prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui. Šiuose nurodymuose detalizuojamos PPTFPĮ numatytos principinės nuostatos ir nurodymų nuostatos atnaujintos atsižvelgiant į gerąją tarptautinę praktiką (pavyzdžiui, Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (angl. FATF) standartus). 

Nurodymai taikomi PPTFPĮ 4 straipsnio 1 dalyje numatytiems subjektams, įskaitant bankus ir kredito unijas, elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, gyvybės draudimo įmones, taip pat elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigas, kurių buveinė yra kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, teikiančias paslaugas mūsų šalyje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, bet jomis nepasiribojant. 

Išduota nauja elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB „Digital Virgo Payment“. Įstaiga savo klientams teiks elektroninių pinigų leidimo (ir išpirkimo) ir mokėjimo paslaugas, nustatytas Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme.

Įstaigos akcininkė yra Prancūzijoje registruota bendrovė Digital Virgo SA. Šios grupės įmonės įsteigtos įvairiose šalyse ir tarpininkauja tarp vežimo paslaugas teikiančių subjektų ir telekomunikacijų paslaugų teikėjų, vartotojams įsigyjant transporto ar kitas susijusias paslaugas.