Lietuvos bankas
2016-01-06
  • Pritarta.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, sutiko, kad valdymo įmonė Lietuvos Respublikoje profesionaliesiems investuotojams platintų uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Energy and Infrastructure Baltic Fund“ vienetus.

UAB „Lords LB Asset Management“ yra pirmoji Lietuvoje valdymo įmonė, kuriai išduota profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licencija. Tokią licenciją įmonei dar 2015 m. birželį suteikė Lietuvos banko valdyba. Licencija suteikia įmonei teisę platinti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigto profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas ir kitose valstybėse narėse.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „Lords LB Asset Management“ valdo 5 pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius ir 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.