Lietuvos bankas
2012-03-06

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB „Bitė Lietuva“ mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 7 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą.

Tai mokėjimo operacijos, kai mokėtojo sutikimas vykdyti mokėjimo operaciją duodamas naudojant telekomunikacijų galinį įrenginį, skaitmeninį ar informacinių technologijų įrenginį ir mokėjimas atliekamas telekomunikacijų tinklo arba informacinių technologijų sistemos operatoriui, kuris yra tik tarpininkas tarp prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų vartotojo.

Be telekomunikacijų paslaugų teikimo, kuri yra pagrindinė bendrovės veikla, UAB ,,Bitė Lietuva“ teikia mokėjimo paslaugą ir savo klientams sudaro galimybes apmokėti už automobilių parkavimo paslaugas, suteikti paramą ir labdarą (aukų surinkimas, kai klientai skambina nurodytais numeriais ir rašo žinutes trumpaisiais didesnio tarifo paramos ir labdaros numeriais, bei surinktų aukų perdavimas tokių akcijų organizatoriams), apmokėti spausdintų (ne skaitmeninių) žurnalų ir spaudos leidinių prenumeratą (žurnalų ir spaudos leidinių prenumeratos mokesčių telekomunikacijų galiniu įrenginiu surinkimas ir pervedimas leidėjams).

Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 17 įmonių.