Lietuvos bankas
2019-12-16
11

2019 m. spalio mėn. Lietuvos Respublikos mokėjimų balansas

Šiandien Lietuvos bankas paskelbė 2019 m. spalio mėn. mokėjimų balanso duomenis, jie rodo, kad einamosios sąskaitos balanso 482,7 mln. Eur perviršį nulėmė teigiami paslaugų, pirminių ir antrinių pajamų balansai, kurie atsvėrė padidėjusį neigiamą užsienio prekybos balansą. Pirminių pajamų balanso 202,8 mln. Eur perviršis susidarė dėl žemės ūkiui skirtų subsidijų, gautų iš Europos Sąjungos.

Išsamiau apie 2019 m. spalio mėn. šalies mokėjimų balansą – Lietuvos banko statistikos pranešime (73.7 KB ). Išsamius spalio mėn. duomenis galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės išorės sektoriaus statistikos skiltyje.