Lietuvos bankas
2023-07-27
11

Gyventojų terminuotųjų indėlių portfelis bankuose per birželį padidėjo 315 mln. Eur, arba 6,4 proc. Nuo šių metų vasario, kai Lietuvos bankas pradėjo skelbti kredito įstaigų indėlių palūkanų normas gyventojams, šis portfelis jau išaugo beveik 1,5 mlrd. Eur, arba 40 proc.

Birželio pabaigoje Lietuvos kredito įstaigose gyventojai iš viso laikė 21,5 mlrd. Eur indėlių: 16,1 mlrd. Eur einamųjų (palyginti su geguže, jie sumažėjo 114 mln. Eur) ir 5,2 mlrd. Eur terminuotųjų indėlių. Didžiausią pastarųjų dalį – beveik 3,9 mlrd. Eur – sudarė indėliai iki 1 m. trukmės. Išsamią statistiką rasite čia.   

Lietuvos banko skelbiamais duomenimis, šiuo metu už 1 m. trukmės terminuotuosius indėlius bankuose galima gauti iki 4,15 proc., o kredito unijose – iki 4,4 proc. metinių palūkanų. Birželio pabaigos duomenimis, vidutiniškai už padėtus naujus nuo 6 mėn. iki 1 m. trukmės indėlius mokėtos vidutinės 3,45 proc., nuo 1 iki 2 m. – 3,72 proc. metinės palūkanos. Išsamią naujų indėlių palūkanų normų statistiką rasite čia.

Indėliai yra viena paprasčiausių ir saugiausių investavimo priemonių – juos Lietuvoje priima bankai, kai kurie užsienio bankų filialai ir kredito unijos. Visi tiek bankuose, tiek užsienio bankų filialuose, tiek kredito unijose saugomi indėliai iki 100 tūkst. Eur yra apdrausti. Tiesa, derėtų žinoti, kad, norint padėti indėlį į kredito uniją, reikės tapti jos nariu įsigyjant pajų.

Lentelėse pateikiamos Lietuvoje įvairios trukmės indėlius eurais priimančių finansų įstaigų palūkanų normos.

Bankų ir kredito unijų palūkanų normos už indėlius.