Lietuvos bankas
2022-10-13
11

Spalio 4 d. Lietuvos statistikos departamentas paskelbė 2021 m. nacionalinių sąskaitų metinius rodiklius, taip pat buvo patikslinti 2020 ir 2022 m rodikliai. Šios peržiūros turės įtakos prognozių peržiūrai gruodžio mėn.

Komentuoja Darius Imbrasas, Lietuvos banko Makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vyriausiasis ekonomistas

Svarbiausi momentai:

2020 m. buvo tikslinama BVP, įvertinto išlaidų metodu, dedamųjų raida, tačiau BVP plėtros tempas nebuvo peržiūrėtas. Reikšmingai pagerinta investicijų raida – pagal naujausius duomenis, 2020 m. investicijos tebebuvo panašaus lygio kaip 2019 m. Ankstesni vertinimai rodė beveik 2 proc. krytį.

2021 m. BVP augimas buvo padidintas nuo 4,9 iki 6,0 proc. Sparčiau augo visos pagrindinės išlaidų metodu apskaičiuotos BVP dedamosios. Pastebėtina, kad, pagal naujausius duomenis, 2021 m. namų ūkių vartojimas padidėjo 8,0 proc. po 2,4 proc. sumažėjimo 2020 m.

2022 m. BVP raida taip pat reikšmingai pasikeitė. Atnaujintais duomenimis, BVP šių metų pirmąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, padidėjo 0,6, o antrąjį – 0,3 proc. Anksčiau skelbti duomenys sudarė atitinkamai 1,2 ir –0,5 proc. Dėl duomenų peržiūros galima atmesti techninės recesijos atsiradimą šių metų trečiąjį ketvirtį.

2022 m. namų ūkių vartojimo ir eksporto raida tapo reikšmingai palankesnė, nei skelbta anksčiau. Namų ūkių vartojimo ketvirtinis augimas tiek pirmąjį, tiek antrąjį ketvirčiais buvo padidintas 1,0 proc. punkto. Taip pat itin daug – 4,1 proc. punkto – buvo padidintas realiojo prekių ir paslaugų eksporto augimas šių metų antrąjį ketvirtį.

Vertinant BVP, įvertinto gamybos metodu, naujausiais duomenimis, 2022 m. antrąjį ketvirtį stebėtas tik kelių veiklų aktyvumo sumažėjimas – tai žemės ūkis, statyba, prekyba ir transportas, nekilnojamojo turto operacijų veikla. Pagal ankstesnius duomenis, pridėtinė vertė didėjo tik keliose veiklose. 

 

BVP, įvertinto išlaidų metodu, rodiklių peržiūros (palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką)   

Rugsėjo mėn. paskelbtos 2020–2022 m. BVP duomenų peržiūros