Lietuvos bankas
2020-03-09
11

Lietuvos bankas pradeda skelbti gyvenimo ciklo pensijų fondų (II pakopos tikslinių grupių pensijų fondų ir pensijų turto išsaugojimo pensijų fondų (TIPF)) balanso statistikos duomenis. Šie duomenys papildys Lietuvos banko jau skelbiamus II ir III pakopos pensijų fondų balanso statistikos duomenis ir leis vartotojams susipažinti su gyvenimo ciklo pensijų fondų balanso duomenimis, paskirstytais pagal finansines priemones ir pradinę trukmę, taip pat pagal kitos sandorio šalies rezidentiškumą ir sektorių, ir apims dviejų rūšių informaciją: likučius laikotarpio pabaigoje ir sandorius per laikotarpį. Taip pat pradedami skelbti duomenys apie pensijų fondų investicijas į investicinius fondus, suskirstytus pagal jų tipus (akcijų, obligacijų, mišrusis, nekilnojamojo turto, rizikos draudimo, kitas).

Šie duomenys bus skelbiami kas ketvirtį pagal duomenų skelbimo kalendorių, pradedant 2019 m. antrojo ketvirčio duomenimis.

1 pav. Gyvenimo ciklo pensijų fondų dalyvių valdomas turtas 2019 m. pabaigoje
 
2 pav. Gyvenimo ciklo pensijų fondų turto struktūra 2019 m. pabaigoje