Lietuvos bankas
2019-07-15
11

Nuo šių metų pradžios veikiančių gyvenimo ciklo pensijų fondų vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis per pusmetį siekė 10,84 proc. Didžiausia grąža buvo būdinga 1975–1981 m. gyvenimo ciklo pensijų fondų grupei – vidutinis jos investicinio vieneto vertės pokytis per šešis mėnesius buvo 13,04 proc.

„Įgyvendinant pensijų sistemos pertvarką, iki metų vidurio visas senuosiuose II pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas buvo perkeltas į gyvenimo ciklo pensijų fondus pagal dalyvių gimimo metus, ir senieji pensijų kaupimo fondai, veikę beveik 15 m., buvo likviduoti. Jų veiklos pabaiga pažymėta teigiamais rezultatais. Jais džiugina ir naujieji gyvenimo ciklo pensijų fondai“, – sako Lietuvos banko Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dičpinigaitienė.

Pensijų kaupimo bendrovės turto ir dalyvių perkėlimą iš senųjų pensijų fondų į gyvenimo ciklo bei turto išsaugojimo pensijų fondus atliko skirtingu metu: UAB „INVL Asset Management“ – vasario mėn., Luminor investicijų valdymas UAB ir UAB „SEB investicijų valdymas“ – balandžio mėn., UAB „Swedbank investicijų valdymas“ ir UAGDPB „Aviva Lietuva“ – gegužės mėn.

„Šis skirtingas perkėlimo laikas suteikė skirtingų investavimo galimybių, tad šiuo metu daryti skubotų išvadų, lyginant pensijų fondus tarpusavyje ar vertinant jų uždirbtą grąžą, nereikėtų. Vertėtų palaukti, kol jie veiks ilgesnį laikotarpį“, – sako Viktorija Dičpinigaitienė.

2019 m. pirmojo pusmečio pabaigoje Lietuvoje veikė 40 II pakopos pensijų fondų, kuriuos valdė 5 pensijų kaupimo bendrovės. Šiuose fonduose kaupė beveik 1,3 mln. dalyvių, jų kaupiamas turtas sudarė beveik 3,5 mlrd. Eur.  

Naujasis rezultatų skelbimo formatas. Rinkoje pradėjus veikti naujiems gyvenimo ciklo fondams, atsirado poreikis jų veiklos rezultatus atskleisti nauju formatu. Siekiant pensijų fondų dalyviams kuo išsamiau pateikti naujųjų gyvenimo ciklo pensijų fondų rezultatus, pasitelktas vizualinis grąžos ir rizikos, dalyvių skaičiaus fonde, taip pat grąžos ir turto palyginimas. Pateikiamas ir pensijų kaupimo bendrovių investavimo strategijų palyginimas. Šis rezultatų pateikimo būdas ilgainiui bus tobulinamas, kad kuo labiau atitiktų pensijų fondų dalyvių poreikius.

Paskutinį kartą paskelbti ir senųjų II pakopos pensijų fondų rezultatai. Didžiausią grąžą uždirbo akcijų pensijų fondai, mažesnę – konservatyvūs pensijų fondai. Visi šie pensijų fondai per 5 ir 10 m. laikotarpius generavo teigiamą grąžą.

Teigiamais rezultatais džiugino ir visi III pakopos pensijų fondai: jų vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis buvo 8,57 proc. Akcijų pensijų fondai uždirbo 13,91 proc., o obligacijų pensijų fondai – 3,04 proc. grąžą. Iš viso III pakopos pensijų fonduose kaupia beveik 66 tūkst. gyventojų, jų sukauptas turtas sudaro 117,83 mln. Eur.

Išsamūs II ir III pakopų pensijų fondų rezultatai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.