Lietuvos bankas
2020-04-17
11

Lietuvos bankas ankstina pensijų fondų balanso statistikos duomenų skelbimą. Nuo šiol šie duomenys bus skelbiami 15 darbo dieną ataskaitiniam laikotarpiui pasibaigus. Naujos skelbimo datos pateikiamos duomenų skelbimo kalendoriuje. Taip pat bus pradėti skelbti mėnesinio dažnumo pensijų fondų balanso statistikos duomenys, jie papildys Lietuvos banko jau skelbiamus ketvirtinius duomenis. Mėnesiniai duomenys apims laikotarpį nuo 2019 m. birželio mėn.

Nauji mėnesinio dažnumo ir 2020 m. pirmojo ketvirčio duomenys bus paskelbti Lietuvos banko interneto svetainėje šių metų balandžio 22 d. 10 val.