Lietuvos bankas
2015-04-30
  • Pritarta.jpg
     
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir pateiktą medžiagą, nusprendė patvirtinti įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų („Finasta“ konservatyvaus investavimo, „Finasta“ aktyvaus investavimo, „Finasta“ augančio pajamingumo, „Finasta“ racionalios rizikos) taisyklių pakeitimus.

Taisyklėse nurodamas pakeistas įmonės pavadinimas (iki 2015 m. kovo 27 d. pavadinimas buvo UAB „Finasta Asset Management“) ir naujas interneto svetainės adresas (www.invl.lt). Be to, pakeitimais nuo 1,49 iki 1,00 proc. mažinami atskaitymai iš kiekvienos dalyvio vardu įmokėtos pensijų įmokos. Šiuo pakeitimu įgyvendinami 2012 m. lapkričio 24 d. įsigaliojusio Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo įstatymo reikalavimai. Be to, atlikti pakeitimai, susiję su euro įvedimu: sumos, nurodytos litais, konvertuotos į eurus ir pan.

UAB „INVL Asset Management“ šiuo metu valdo keturis II pakopos ir du III pakopos pensijų fondus, du suderintuosius ir du specialiuosius investicinius fondus.