Lietuvos bankas
2014-05-28

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino UAB „EPSO-G“ pateiktą privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą, skirtą AB „Amber Grid“ likusioms paprastosioms vardinėms akcijoms supirkti, už vieną akciją mokant 0,762 euro.

UAB „EPSO-G“, atsižvelgusi į tai, kad 2014 m. gegužės 21 d. pasirašė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį ir peržengė trečdalio balsų ribą AB „Amber Grid“ visuotiniame akcininkų susirinkime, pateikė prašymą Lietuvos bankui patvirtinti privalomo oficialaus siūlymo cirkuliarą.

Numatyta oficialaus siūlymo įgyvendinimo trukmė – 14 dienų.