Lietuvos bankas
2013-06-18

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „Lietuvos dujos“ prašymą ir įvertinusi pateiktus dokumentus, nusprendė tenkinti bendrovės prašymą, t. y. laikyti, kad Priežiūros tarnybai pateiktų ir viešai paskelbtų dokumentų rinkinyje, įskaitant AB „Amber Grid“ informacinį nuorodų sąrašą ir susijusių rizikos veiksnių aprašymą, pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai atskleisti informacijai.

Atsižvelgus į tai steigiamos naujos AB „Amber Grid“ akcijų siūlymui ir įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus taikomos Vertybinių popierių įstatyme nustatytos prospekto rengimo išimtys.

2012 m. gegužės 28 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta teisės aktuose nustatytais terminais atskirti nuo AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą ir ją perduoti įkurtai naujai bendrovei. 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos.