Lietuvos bankas
2012-06-13

Lietuvos banko (LB) Priežiūros tarnyba nusprendė patvirtinti AB SEB banko 1 500 000 000 Lt ne nuosavybės vertybinių popierių bazinio prospekto, patvirtinto 2011 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Nr. 2K-177, 1 priedą.