Lietuvos bankas
2021-01-11
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba leido pakeisti depozitoriumą, neprieštaravo dėl „DV INVEST“ įsigijimo ir įrašė bendroves į viešuosius sąrašus.

Leido pakeisti depozitoriumą
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido pakeisti jos valdomos specialiosios uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ depozitoriumą iš AB SEB banko į akcinę bendrovę Šiaulių banką.

Neprieštaravo dėl „DV INVEST“ įsigijimo
Lietuvos bankas gavo UAB Global Alternatives Investment, UAB „SV Asset Management“ ir fizinio asmens prašymą dėl UAB FMĮ „DV INVEST“ įsigijimo. Įvertinusi pateiktą informaciją, Finansų rinkos priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB Global Alternatives Investment tiesiogiai, o UAB „SV Asset Management“ ir fizinis asmuo netiesiogiai įsigytų UAB FMĮ „DV INVEST“.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus: 

  • įtraukė elektroninių pinigų įstaigos UAB „PAYRNET” tarpininkes Binks SAS, ELYPS SA, Rewire EU B.V., Streamflow EAD, Opt1mize Technologies Limited, UAB MIR Lithuania, Rational Foreign Exchange EU, UAB, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų sąrašą; 
  • įrašė W Denis Europe, UAB, į Viešąjį draudimo brokerių įmonių sąrašą.