Lietuvos bankas
2013-10-15

Lietuvos bankas patvirtino AB SEB banko 1 mlrd. litų ne nuosavybės vertybinių popierių bazinį prospektą.

Pagal šį prospektą bankas per 12 mėn. į viešąją ir neviešąją vertybinių popierių apyvartą Lietuvoje, taip pat Latvijoje, Estijoje ir (ar) kitose ES valstybėse narėse turės teisę išplatinti vieną arba kelias trumpalaikes (iki 1 m.) ir nuo 1 iki 10 m. trukmės nesubordinuotų, negarantuotų ir nekonvertuojamų ne nuosavybės vertybinių popierių (atkarpos, diskontuotų, su finansine priemone susietų obligacijų, investicinių lakštų, struktūrinių lakštų ir bet kurių šių ne nuosavybės vertybinių popierių derinių) emisijas ir jas įtraukti į prekybą reguliuojamose rinkoje.

Informacija apie konkrečią emisiją (išleidžiamų vertybinių popierių parametrai, terminai, palūkanos ar kita gautina nauda ir kt.) bus skelbiama atskirai prieš jos platinimo pradžią Galutinių sąlygų dokumente.