Lietuvos bankas
2014-08-22

Iki euro įvedimo Lietuvos bankas iš anksto paskirstys komerciniams bankams eurų banknotus ir monetas bei eurų monetų rinkinius. Eurų monetas komerciniams bankams Lietuvos bankas išduos nuo 2014 m. spalio 1 d., o eurų banknotus – nuo lapkričio 1 d. ir tai vykdys iki euro įvedimo dienos. Lietuvos banko valdyba patvirtino Išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos aprašą (toliau – tvarkos aprašas).

Išankstiniam pirminiam eurų paskirstymui vykdyti Lietuvos bankas ir komerciniai bankai turi pasirašyti eurų paskirstymo sutartį. Pagrindinės šios sutarties nuostatos apibrėžtos viename iš tvarkos aprašo priedų. Be to, komerciniai bankai turės Lietuvos bankui pateikti tinkamą įkaitą už iš anksto paskirstytinus eurų banknotus ir monetas: lėšas bankų sąskaitose Lietuvos banke, skolos vertybinius popierius arba terminuotuosius indėlius Lietuvos banke.

Numatyta, kad nuo 2014 m. gruodžio 1 d. iki euro įvedimo dienos komerciniai bankai ir jų įgaliotos pinigų pervežimo įmonės pradės išankstinį antrinį eurų paskirstymą. Jo metu komerciniai bankai naująja valiuta aprūpins mažmenines prekybos ir paslaugų įmones, Lietuvos paštą, litus į eurus keisiančias kredito unijas bei kitus poreikį iš anksto apsirūpinti eurais turinčius subjektus. Išankstiniam antriniam eurų paskirstymui vykdyti bankai ir eurus gausiantys subjektai turės pasirašyti išankstinio antrinio eurų banknotų ir monetų paskirstymo sutartį, kurios minimalūs reikalavimai apibrėžti viename iš tvarkos aprašo priedų.

Mažoms prekybos ir paslaugų teikimo įmonėms numatytas supaprastintas išankstinis antrinis eurų banknotų ir monetų paskirstymas. Joms suteikiama galimybė likus ne daugiau kaip 5 kalendorinėms dienoms iki euro įvedimo dienos apsirūpinti 10 000 eurų neviršijančia suma.

Tvarkos apraše taip pat numatyta galimybė Lietuvos bankui atlikti patikrinimus bankų, pinigų pervežimo įmonių ir antrinio paskirstymo metu eurus gaunančių subjektų patalpose, siekiant nustatyti, ar tinkamai laikomasi įsipareigojimų dėl iš anksto paskirstytų eurų banknotų ir monetų saugojimo. Taip pat numatytos baudos ir delspinigiai už tvarkos apraše nustatytų įsipareigojimų nevykdymą. 

Naujasis dokumentas paskelbtas Lietuvos banko svetainėje.

Anksčiau Lietuvos banko valdyba patvirtino Grynųjų pinigų keitimo gaires (56.3 KB ), kuriose nurodyti grynųjų pinigų keitimo įvedant eurą proceso dalyviai ir jų funkcijos, apsirūpinimo eurais, eurų ir litų tvarkymo bei kiti su grynųjų pinigų keitimu susiję principai.

Remiantis Grynųjų pinigų keitimo gairėmis ir Išankstinio eurų banknotų ir monetų pirminio ir antrinio paskirstymo tvarkos aprašu parengti ir Lietuvos banko svetainėje paskelbti siūlomi aštuoni žingsniai, kaip verslininkams pasirengti naudoti grynuosius eurus ir jais apsirūpinti (1.3 MB ).