Lietuvos bankas
2015-03-10
11

Įvertinusi Panevėžio kredito unijos tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti šiai kredito unijai poveikio priemonę – iki 2015 m. gruodžio 31 d. paskirti laikinąjį atstovą kredito unijos veiklos priežiūrai. Šias pareigas neatlygintinai eiti paskirta Lietuvos centrinė kredito unija. Nuo šiol Panevėžio kredito unijos valdyba ir vadovai turės gauti laikinojo atstovo priežiūrai sutikimą dėl svarbiausių su kredito unijos veikla susijusių sprendimų.

Panevėžio kredito unija įpareigota iki 2015 m. balandžio 10 d. parengti ir pateikti Priežiūros tarnybai inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų pašalinimo planą ir paskolų rizikos mažinimo planą, o iki 2015 m. birželio 30 d. įvertinti finansinio turto vertės sumažėjimą ir pašalinti kitus inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir kredito unijos veiklos trūkumus.