Lietuvos bankas
2024-04-16
11

Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą ir Lietuvos banko 2023 metų ataskaitą. Jie skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje. Kartu skelbiamas 2023 m. Lietuvos banko finansinių ataskaitų rinkinys.

Kaip nustatyta Lietuvos banko įstatyme, Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia pranešimus Seimui apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Lietuvos bankas skelbia ir leidžia atskiru leidiniu metinę ataskaitą, kurioje pateikia informaciją apie pagrindinius pinigų politikos uždavinius ir jų vykdymą, pinigų politikos operacijas, veiklą vykdant finansų rinkos priežiūrą, makroprudencinę politiką ir kitas įstatymų numatytas funkcijas bei apie šalies makroekonominę padėtį – pokyčių šalies ekonomikoje ir finansų rinkose analizę, taip pat apie banko finansinę būklę ir veiklos rezultatus. 

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos Lietuvos bankas pateikia Seimui ir paskelbia jas viešai. Rinkinyje nurodyta, kad Lietuvos banko pelnas 2023 m. sudarė 23,65 mln. eurų. Iš 2023 m. pelno Lietuvos bankas į valstybės biudžetą pervedė 14,38 mln. eurų. Tokia įmoka mokama vieną kartą per metus – įprastai iki gegužės 1 d.

Lietuvos banko interneto svetainėje paskelbta: