Lietuvos bankas
2016-09-01
11

Tarptautinių atsiskaitymų bankas (toliau – TAB) kartu su 52 šalių centriniais bankais ir centrinėmis pinigų institucijomis parengė ir šiandien skelbia naujausią pasaulio valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų apžvalgą, kuri yra sudaroma kas trejus metus. Joje nurodyta, kad Lietuvoje valiutų rinkos apyvarta 2016 m. balandžio mėn., kai buvo atliekamas tyrimas, sudarė 4,9 mlrd. JAV dol. (per darbo dieną sudaromų sandorių vidutinė apyvarta siekė 0,2 mlrd. JAV dol.). Lietuvos valiutų rinkoje daugiausia prekiaujama eurais ir JAV doleriais.

„TAB atliekamo tyrimo tikslas – gauti išsamią ir tarptautiniu mastu palyginamą statistinę informaciją apie valiutų ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų mastą ir struktūrą. Palyginti su ankstesniais tyrimo rezultatais, Lietuvos rinka per trejus metus susitraukė daugiau nei perpus. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad šiais metais Lietuva tyrime dalyvavo kaip euro zonos narė“, – sako Romas Karaliūnas, Lietuvos banko Statistikos departamento Pinigų ir statistikos skyriaus viršininkas.

Pasak jo, ne biržos išvestinių finansinių priemonių (palūkanų normos) rinka Lietuvoje vis dar yra kukli. 2016 m. balandžio mėn. sandorių apyvarta joje sudarė 389,5 mln. JAV dol.

Lietuvos bankas nuo 2004 m. dalyvauja (šiemet – penktą kartą) rengiant pasaulio valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų apžvalgas – tam atrenkami bankai ir užsienio bankų filialai, aktyviai veikiantys vietinėse ir tarptautinėse valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkose. Į 2016 m. atlikto tyrimo pasaulinę apžvalgą pateko daugiau nei 1 200 svarbiausių pasaulyje rinkos dalyvių duomenys apie balandžio mėn. sudarytus tradicinius valiutų rinkos sandorius (neatidėliotinuosius, išankstinius ir apsikeitimo) ir ne biržos išvestinius sandorius.

Atliekant šį tyrimą Lietuvoje, dalyvavo šeši bankai ir užsienio bankų filialai, kurių dalis šalies valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkose sudaro 97 proc.

Išankstiniai pasaulio valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų apžvalgos duomenys skelbiami TAB interneto svetainėje, joje pateikiami ir Lietuvos duomenys. Juos rasite ir Lietuvos banko svetainėje paskelbtoje 2016 m. Lietuvos valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų apžvalgoje.

Ankstesnio, 2013 m. tyrimo rezultatai  pristatomi čia.