Lietuvos bankas
2016-09-01
11

Lietuvos bankas 2016 m. penktą kartą dalyvavo rengiant pasaulio valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų apžvalgą, kuri yra sudaroma kas trejus metus. Ją parengė Tarptautinių atsiskaitymų bankas (toliau – TAB) kartu su 52 šalių centriniais bankais ir centrinėmis pinigų institucijomis. Lietuvos bankas dalyvauja rengiant šią apžvalgą nuo 2004 m. – tam atrenkami bankai ir užsienio bankų filialai, aktyviai veikiantys vietinėse ir tarptautinėse valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkose.

TAB atliekamo tyrimo tikslas – gauti išsamią ir tarptautiniu mastu palyginamą statistinę informaciją apie valiutų ir ne biržos išvestinių finansinių priemonių rinkų mastą ir struktūrą.

Į 2016 m. atlikto tyrimo pasaulinę apžvalgą pateko daugiau nei 1 200 svarbiausių pasaulyje rinkos dalyvių duomenys apie balandžio mėn. sudarytus tradicinius valiutų rinkos sandorius (neatidėliotinuosius, išankstinius ir apsikeitimo) ir ne biržos išvestinius sandorius. Atliekant tyrimą Lietuvoje, dalyvavo šeši bankai ir užsienio bankų filialai, kurių dalis šalies valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkose sudaro 97 proc.

Lyginant su ankstesniais tyrimo rezultatais, Lietuvos valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinka per trejus metus susitraukė daugiau nei perpus. Tačiau reiktų atkreipti dėmesį, kad šiais metais Lietuva tyrime dalyvavo kaip euro zonos narė. Lietuvoje valiutų rinkos apyvarta 2016 m. balandžio mėn. buvo 4,9 mlrd. JAV dol. (per darbo dieną sudaromų sandorių vidutinė apyvarta siekė 0,2 mlrd. JAV dol.). Valiutų apsikeitimo sandoriai sudarė 57 proc., neatidėliotinieji sandoriai – 41 proc. mėnesio apyvartos (žr. 1 lentelę).

Valiutų rinkos dalyviai Lietuvoje daugiausia sandorių sudarė su kitais tyrime dalyvavusiais bankais (63 %), o iš jų – daugiausia su bankais nerezidentais (67 %). Sandoriai, sudaryti su kitomis finansų įmonėmis, siekė 4 proc., o su ne finansų įmonėmis – 33 proc.

Lietuvos valiutų rinkoje daugiausia prekiaujama eurais bei JAV doleriais. Vyraujanti euro ir dolerio pora sudarė 40 proc. sandorių (žr. 2 lentelę).

Ne biržos išvestinių finansinių priemonių (palūkanų normos) rinka Lietuvoje išlieka kukli. 2016 m. balandžio mėn. sandorių apyvarta joje buvo 389,5 mln. JAV dol. (žr. 3 lentelę)

Išankstiniai pasaulio valiutų ir išvestinių finansinių priemonių rinkų apžvalgos duomenys skelbiami TAB interneto svetainėje, joje pateikiami ir Lietuvos duomenys.

 

1 lentelė. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta pagal sandorius, sandorių dalyvius ir trukmę (nominaliosios arba sąlyginės sandorių sumos balandžio mėn.; mln. JAV dol.)

Sandoriai ir sandorių dalyviai

2010

2013

2016

 

suma

dalis, %

suma

dalis, %

suma

dalis, %

Neatidėliotinieji sandoriai

5 462,7  

23  

3 517,1  

32  

2 016,8  

41  

    Su tyrime dalyvavusiais bankais

1 716,0  

 31  

659,6  

19  

463,0  

23  

    Su kitomis finansų įmonėmis

1 568,8  

29  

222,1  

6  

155,3  

8  

    Su ne finansų įmonėmis

2 177,9  

40  

2 635,4  

75  

1 398,5  

69  

Išankstiniai sandoriai

363,4  

0  

49,1  

0  

70,4  

1  

    Su tyrime dalyvavusiais bankais

336,3  

93  

6,5  

13  

16,6  

24  

    Su kitomis finansų įmonėmis

8,6  

2  

16,2  

33  

11,1  

16  

    Su ne finansų įmonėmis

18,5  

5  

26,4  

54  

42,7  

61  

Valiutų apsikeitimo sandoriai

17 995,9  

74  

7 507,3  

68  

2 810,0  

57  

    Su tyrime dalyvavusiais bankais

17 308,9  

96  

7 283,6  

97  

2 601,6  

93  

    Su kitomis finansų įmonėmis

273,6  

2  

93,2  

1  

21,0  

1  

    Su ne finansų įmonėmis

413,4  

2  

130,5  

2  

187,4  

7  

Valiutų palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

400,0  

2  

–  

–  

–  

–  

    Su tyrime dalyvavusiais bankais

200,0  

50  

 –  

–  

–  

–  

    Su kitomis finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su ne finansų įmonėmis

200,0  

50  

–  

–  

–  

–  

Valiutos pasirinkimo sandoriai

15,7  

0  

15,1  

0  

0,4  

0  

    Su tyrime dalyvavusiais bankais

2,4  

15  

1,9  

12  

0,2  

50  

    Su kitomis finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su ne finansų įmonėmis

13,3  

85  

13,3  

88  

0,2  

50  

Iš viso valiutų rinka

24 237,8  

100  

11 088,6  

100  

4 898,0  

100  

    Su tyrime dalyvavusiais bankais

19 563,7  

81  

7 951,5  

72  

3 081,4  

63  

    Su kitomis finansų įmonėmis

1 851,0  

8  

331,5  

3  

187,5  

4  

    Su ne finansų įmonėmis

2 823,1  

12  

2 805,6  

25  

1 628,8  

33  

Su vietiniais dalyviais

4 450,2  

18  

2 955,9  

27  

1 622,1  

33  

Su tarptautiniais dalyviais

19 386,5  

80  

8 132,9  

73  

3 275,6  

67  

Išankstiniai sandoriai

363,5  

100  

49,1  

0  

70,4  

100  

Iki 7 dienų

0,6  

0  

1,6  

3  

3,9  

6  

Nuo 7 dienų iki 1metų

362,1  

100  

44,5  

91  

66,5  

94  

Nuo 1 metų

0,8  

0  

3,1  

6  

–  

–  

Valiutų apsikeitimo sandoriai

17 995,9  

100  

7 507,0  

100  

2 810,0  

100  

Iki 7 dienų

17 245,0  

96  

6 985,2  

93  

2 526,1  

90  

Nuo 7 dienų iki 1metų

755,0  

4  

520,3  

7  

283,9  

10  

Nuo 1 metų

0,1  

0  

1,5  

0  

–  

 

2 lentelė. Lietuvos valiutų rinkos apyvarta pagal valiutų poras (nominaliosios arba sąlyginės sandorių sumos balandžio mėn.; mln. JAV dol.) 

Valiutų poros

2010

2013

2016

 

 suma

 dalis, %

 suma

 dalis, %

 suma

 dalis, %

LTL / USD 

237,6  

1  

239,9  

2  

–  

–  

LTL / EUR

19 669,1  

81  

8 496,1  

77  

–  

–  

USD / EUR

2 049,3  

8  

1 374,4  

12  

3797,4  

78  

USD / GBP

29,1  

0  

2,8  

0  

74,1  

2  

USD / kitos valiutos

594,3  

2  

71,4  

1  

7,7  

0  

EUR / kitos valiutos 

771,1  

3  

651,7  

6  

120,0  

2  

Kitos valiutų poros 

887,4  

4  

252,3  

2  

898,5  

18  

Visos valiutų poros

24 237,8  

100  

11 088,6  

100  

4 898,0  

100  

 

3 lentelė.  2016 m. balandžio mėn. Lietuvos nebiržinių išvestinių priemonių rinkos apyvarta pagal sandorius ir sandorių dalyvius (nominaliosios arba sąlyginės sandorių sumos; mln. JAV dol.)

Sandoriai  ir sandorių dalyviai

2010

2013

2016

 

Suma

dalis, %

Suma

dalis, %

Suma

dalis, %

Išankstinės normos susitarimo sandoriai

_  

_  

_  

_  

_  

_  

    Su atskaitingaisiais agentais

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su kitomis finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su ne finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

Palūkanų normos apsikeitimo sandoriai

420,0  

98  

_  

_  

161,9  

42  

    Su atskaitingaisiais agentais

211,3  

50  

–  

–  

97,1  

60  

    Su kitomis finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su ne finansų įmonėmis

208,6  

50  

–  

–  

64,9  

40  

Palūkanų normos pasirinkimo sandoriai

9,4  

2  

_  

_  

227,6  

58  

    Su atskaitingaisiais agentais

8,1  

86  

–  

–  

113,8

50  

    Su kitomis finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su ne finansų įmonėmis

1,3  

14  

–  

–  

113,8  

50  

Iš viso nebiržinių išvestinių priemonių rinka

429,4  

100  

_  

_  

389,5  

100  

    Su atskaitingaisiais agentais

219,4  

51  

–  

–  

210,8  

54  

    Su kitomis finansų įmonėmis

–  

–  

–  

–  

–  

–  

    Su ne finansų įmonėmis

210,0  

49  

–  

 

178,6  

46  

Su vietiniais dalyviais

210,0  

49  

–  

–  

62,0  

16  

Su tarptautiniais dalyviais

219,4  

51  

–  

 

328  

84