Lietuvos bankas
2013-05-24

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė terminą, nuo kurio Panevėžio kredito unija privalo vykdyti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvą. Normatyvas turi būti vykdomas nuo 2014 m. gruodžio 31 d.

Sprendimas priimtas atsižvelgus į tai, kad Panevėžio kredito unija, dalyvaujant Lietuvos centrinei kredito unijai, ėmėsi ir ateityje numato imtis veiksmų kapitalui didinti ir kitų priemonių, padėsiančių užtikrinti didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymą.