Lietuvos bankas
2012-12-27

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atlikusi Panevėžio kredito unijos inspektavimą, nusprendė ją įspėti ir duoti nurodymus parengti inspektavimo metu nustatytų teisės aktų pažeidimų ir kredito unijos veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą. Plane numatytos priemonės turės būti įgyvendintos iki 2013 m. kovo 31 d.

Įspėjimas unijai skirtas už tai, kad ji neužtikrino didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo vykdymo ir nesumažino paskolų koncentracijos.

Be to, atsižvelgiant į kredito unijos padarytus teisės aktų pažeidimus ir jos veiklos trūkumus, kredito unijos vadovai privalės laikyti Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio vadovo kvalifikacijos ir patirties egzaminą.