Lietuvos bankas
2013-01-29

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pensijų kaupimo bendrovės UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „SEB pensija 1“, „SEB pensija 2“ ir „SEB pensija 3“ taisyklių pakeitimus.

Taisyklių pakeitimais mažinami maksimalūs atskaitymų nuo pensijų fondų turto dydžiai. Taip pat numatyta galimybė fondų dalyviams, pasirašiusiems sutartis iki 2012 m. gruodžio 31 d., sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, raštu pranešus bendrovei nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Šiuo laikotarpiu taip pat bus galima raštu kreiptis į bendrovę ir pateikti sutikimą į fondą mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, tačiau šią teisę turi tik dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartis iki 2012 m. pabaigos. Be to, dalyviai galės keisti pensijų kaupimo bendrovę nelaukdami, kol nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praeis 3 metai, jei II pakopos pensijos sąskaitoje yra lėšų.

Visi pakeitimai susiję su Pensijų kaupimo įstatymo (įsigaliojusio 2012 m. lapkričio 24 d.), Pensijų sistemos reformos ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų pakeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.).