Lietuvos bankas
2017-01-18
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Draudimo įmonėms – gairės, padėsiančios geriau atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; neprieštarauta, kad UAB „SEB investicijų valdymas“ naudotųsi tarpuskaitos prievolės išimtimi.

Draudimo įmonėms – gairės, padėsiančios geriau atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba parengė ir patvirtino Draudimo įmonių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis gaires (86.5 KB ). Jomis siekiama paaiškinti draudimo įmonėms, kaip turėtų būti taikomi teisės aktuose nustatyti draudimo įmonių atliekamo testavimo reikalavimai.

Draudimo įmonių atliekamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis turi būti tinkamai organizuojamas ir įtrauktas į jų rizikos ir mokumo vertinimo procesą. Gairėse yra išvardijamas nebaigtinis sąrašas testavimo būdų (jautrumo analizė, scenarijaus analizė, atvirkštinis testavimas ir kt.). Draudimo įmonė gali pasirinkti, kuriuos iš jų naudoti. Bendrasis draudimo įmonės veiklos testavimas turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Siekiant suteikti pakankamai laiko draudimo įmonėms pasiruošti gairių įgyvendinimui, jos įsigalios tik šių metų liepos 1 d.

Neprieštarauta, kad UAB „SEB investicijų valdymas“ naudotųsi tarpuskaitos prievolės išimtimi

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „SEB investicijų valdymas“ prašymą, nusprendė neprieštarauti, kad valdymo įmonė naudotųsi Reglamento dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų Nr. 648/2012 4 straipsnio 2 dalyje numatyta išimtimi netaikyti tarpuskaitos prievolės ne biržoje prekiaujamų išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurios sudarytos tarp grupės narių.