Lietuvos bankas
2017-02-15
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė UAB „Synergy finance“ valdomo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „Vitality“depozitoriumą AB SEB bankas į „Swedbank“, AB. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į UAB „Synergy finance“ prašymą

Valdymo įmonė yra informavusi fondo dalyvius apie ketinamą atlikti depozitoriumo pakeitimą ir apie jų teisę per mėnesį nuo laiško gavimo dienos pateikti išpirkimui turimus vienetus be išpirkimo mokesčio.