Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos bankas, pertvarkęs pinigų finansinių institucijų (PFI) balanso ir pinigų statistiką, rengiamą naujos, išsamesnės statistinės atskaitomybės pagrindu, pradėjo skelbti atnaujintus Lietuvos banko balanso duomenis, kurių istorinės reikšmės apima

Lietuvos bankas, pertvarkęs pinigų finansinių institucijų (PFI) balanso ir pinigų statistiką, rengiamą naujos, išsamesnės statistinės atskaitomybės pagrindu, pradėjo skelbti atnaujintus Lietuvos banko balanso duomenis, kurių istorinės reikšmės apima laikotarpį nuo 1993 m. gruodžio mėn. Toliau pateikiama apžvalga analizuoja pagrindinių Lietuvos banko balanso straipsnių duomenų kaitą.

2006 m. kovo mėn. Lietuvos banko išorės turtas sumažėjo 992,5 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygus 11,3 mlrd. litų. Dėl sandorių išorės turtas sumažėjo 960,0 mln. litų.

Kovo mėn. grynieji pinigai apyvartoje padidėjo 12,5 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 6,6 mlrd. litų. Rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 994,3 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 4,0 mlrd. litų. Iš jų centrinės valdžios indėliai dėl sandorių sumažėjo 716,4 mln. litų iki 1,7 mlrd. litų kovo mėn. pabaigoje, o kitų PFI indėliai sumažėjo 279,7 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 2,3 mlrd. litų.

Kapitalas ir atsargos per mėnesį dėl sandorių sumažėjo 62,3 mln. litų iki 871,2 mln. litų kovo mėn. pabaigoje.

Kovo mėn. išorės įsipareigojimai padidėjo 19,0 mln. litų ir mėnesio pabaigoje buvo lygūs 123,3 mln. litų. Nerezidentų PFI (bankų) indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 105,6 mln. litų, o ne PFI (ne bankų) indėliai sumažėjo 86,6 mln. litų.