Pinigų finansinių institucijų balanso ir pinigų statistika

Pinigų finansinių institucijų (PFI) balanso ir pinigų statistika
 • 2.1. Lietuvos banko balansas (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-14
 • 2.2. Agreguotas kitų PFI balansas (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.3. Konsoliduotas PFI balansas (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.4. Pinigų statistika (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.5. Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.6. Kitų PFI turimi rezidentų, išskyrus PFI, išleisti vertybiniai popieriai (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.7. Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.8. Kitų PFI balanso kai kurių straipsnių išskaidymas pagal valiutą (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29
 • 2.9. Kai kurie kitų PFI balanso straipsniai pagal rezidentiškumą (litais) (eurais)
  Atnaujinta 2015-01-29

Duomenų anotacija / pastabos
Kito skelbimo data
XML Web Service
Atnaujinta 2015-01-01