Lietuvos bankas

Korupcijos prevencija Lietuvos banke

Siekiame, kad Lietuvos banko veikla būtų nešališka ir skaidri, todėl nuolat atliekame korupcijos prevenciją: atskleidžiame ir šaliname korupcijos priežastis bei sąlygas, įgyvendiname kovos su korupcija priemones, atgrasydami nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Praneškite apie korupciją

Lietuvos bankui

Jei pastebėjote korupcijos ar piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi atvejus Lietuvos banke, praneškite internetu, elektroniniu paštu pranesk@lb.lt arba telefonu (8 5) 268 0151.
Pranešusiems asmenims pageidaujant, konfidencialumas garantuojamas.

Specialiųjų tyrimų tarnybai

Susidūrus su korupcija, galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai internetu, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba telefonu (8 5) 266 3333.
Pranešdami nurodykite korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas padariusius arba darančius asmenis, vietą, laiką, taip pat asmenis, galinčius patvirtinti nurodytas aplinkybes, ir kitus, Jūsų nuomone, reikšmingus duomenis.

Atsakingi už korupcijos prevenciją Lietuvos banke

Vardas ir pavardė

Pareigos

Tel. Nr.

El. p. adresas
Aidenas Karpus Saugos departamento direktorius (8 5) 268 0150, +370 640 70 070 Akarpus@lb.lt
Valdas Jacynas Informacijos apsaugos ir imuniteto skyriaus viršininkas (8 5) 268 0151, +370 608 00 969 vjacynas@lb.lt
Lionė Leonovienė Informacijos apsaugos ir imuniteto skyriaus vyriausioji specialistė (8 5) 268 0848 lleonoviene@lb.lt

[[#ex]]

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

  • Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės: 
  • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

Teisės aktų antikorupcinis vertinimas

2016 m. nebuvo atliktas antikorupcinis teisės aktų vertinimas.


Korupcijos rizikos vertinimas

Korupcijos rizikos analizė nebuvo atlikta.


Informacijos apie asmenį surinkimas

Siekiame, kad Lietuvos banke dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, todėl, atrinkdami kandidatus į svarbiausias pareigas, bendradarbiaujame su Specialiųjų tyrimų tarnyba dėl informacijos apie kandidatą gavimo. Ši informacija gaunama vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu.

Informacija apie asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Lietuvos banke, patikrinimus pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.

Laikotarpis Pareigybės, nurodytos Korupcijos
prevencijos įstatymo 9 str. 6 d.
Kitos pareigybės
2017 m. II ketv. 15 7
2017 m. I ketv. 0 16
2016 m. IV ketv. 2 8
2016 m. III ketv. 1 8
2016 m. II ketv. 1 10
2016 m. I ketv. 0 9

Informacija apie taikytas nuobaudas

2016 m. Lietuvos banke nebuvo nustatyta, kad tarnautojai šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas.


Antikorupcinis švietimas

2016 m. III ketv. Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai Lietuvos banke vedė seminarą „Kaip sumažinti korupcijos riziką rengiant teisės aktų projektus“. 


Kita aktuali informacija

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-23