Lietuvos bankas
Pateikiamos Lietuvos banko rengiamos statistinės informacijos skelbimo datos. 
Būsimų skelbimų datos yra išankstinės ir gali keistis.
Duomenų skelbimo kalendorius 2017–2018
Statistikos tema
Ataskaitinis laikotarpis
Skelbimo data
Periodiškumas
Skelbimo dataStatistikos temaPeriodiškumasAtaskaitinis laikotarpis
2017-04-06 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2016 m. IV ketv.
2017-04-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-10 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2016 m. IV ketv.
2017-04-10 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2016 m. IV ketv.
2017-04-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-11 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-11 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. vasaris
2017-04-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. vasaris
2017-04-20 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2016 m. IV ketv.
2017-04-20 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2016 m. IV ketv.
2017-04-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-04-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-05-05 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-08 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-05-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-10 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-10 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-12 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-15 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-05-23 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. kovas
2017-05-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-29 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-05-29 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-06-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-09 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-13 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-06-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-19 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. balandis
2017-06-21 10:00 Bendroji skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-21 10:00 Valdžios sektoriaus skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-21 10:00 Paslaugų eksportas ir importas pagal šalis Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-21 10:00 Mokėjimų balansas (ketvirčio) Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-21 10:00 Grynoji skola užsieniui Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-21 10:00 Tarptautinių investicijų balansas Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-28 10:00 Bendrosios skolos užsieniui tvarkymas Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-06-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-28 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-28 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-06-30 10:00 Tiesioginės investicijos Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-07-05 10:00 Bendroji skola užsieniui pagal valiutas Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-07-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-10 10:00 Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-07-10 10:00 Finansinių sąskaitų statistika Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-07-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-12 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-12 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-07-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-20 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. gegužė
2017-07-21 10:00 Skolos užsieniui mokėjimų grafikas Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-07-21 10:00 Trumpalaikė skola užsieniui pagal likutinį terminą Ketvirtinis 2017 m. I ketv.
2017-07-27 15:00 Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų paskolų ir indėlių palūkanų normų statistika Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-07-27 15:00 Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-08-07 10:00 Mokėjimų statistika Ketvirtinis 2017 m. II ketv.
2017-08-07 10:00 Oficialiosios tarptautinės atsargos Mėnesinis 2017 m. liepa
2017-08-09 10:00 Valiutų rinka Mėnesinis 2017 m. liepa
2017-08-09 10:00 Tarpbankinio skolinimo rinka Mėnesinis 2017 m. liepa
2017-08-10 10:00 Tarptautinės atsargos ir užsienio valiutų likvidumas Mėnesinis 2017 m. liepa
2017-08-14 10:00 Mokėjimų balansas (mėnesio) Mėnesinis 2017 m. birželis
2017-08-14 10:00 Lietuvos banko balansas Mėnesinis 2017 m. liepa
2017-08-22 10:00 Investicinių fondų balanso statistika Mėnesinis 2017 m. birželis