Lietuvos bankas
Kategorija
Serija
Tema
Tikslinė auditorija
Metai
Iš viso rezultatų 1450
vartojimo_kredito_rinkos_apzvalga_2016.jpg
Vartojimo kredito rinkos apžvalga (2016)
2017 Balandis
0
4627_d36e859da5976efde3955129a80826ae.png
Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2016 m. IV ketv.)
2017 Balandis
5
4606_be07f1b3ea75b1d747aab4f422b6f392.png
Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausos apžvalga (2017 m. Nr. 1)
2017 Balandis
0
4618_4aefb8c8c7adbcd11af3cea7ef64ccde.png
Anticiklinis kapitalo rezervas (2017)
2017 Kovas
0
4620_5b7dc31e7b62b2e949f68a432cfea800.png
Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 2)
2017 Kovas
0
4624_dcb9629dff804dc423340d528d60f626.png
Emitentų veiklos rezultatų apžvalga (2016 m. IV ketv.)
2017 Kovas
0
4581_5204a02f09c0a9c2f1b82dcedabe8555.png
Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei KIS rinkos apžvalga (2016)
2017 Kovas
5
4615_0897c30d6208ef39391680ab6ddc747d.png
Bankų veiklos apžvalga (2016 m. IV ketv.)
2017 Kovas
0
4616_f1250aa250ffd10a68a7220bc7a5bdfa.png
Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 1)
2017 Vasaris
0
1554_bd1af902f9168a43588a8f3addedcdaa.png
Įmonių apklausos apžvalga (2016 m. Nr. 2)
2017 Vasaris
0
3820_85bfbb5f4b3fd70781c32440328f3c4e.png
Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 1)
2017 Vasaris
0
1647_2bbe3bbcda0f4353212cd9578d4d6f19.png
Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 12)
2017 Sausis
0
Uždaryti aprašymą

Vartojimo kredito rinkos apžvalga (2016)

Apžvalgoje pateikiama apibendrinta informacija apie Lietuvos vartojimo kredito rinką ir jos raidos 2016 m. tendencijas.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga (2016 m. IV ketv.)

Apžvalgoje pateikiami atitinkamo laikotarpio pagrindiniai Lietuvos draudimo rinkos rodikliai, įvertinami pokyčiai ir galima jų įtaka tolesnei rinkos plėtrai. Įvertinant šalies ekonominės aplinkos pokyčius apžvelgiama gyvybės ir ne gyvybės draudimo šakų raida, atskirų draudimo grupių bei rūšių raidos tendencijos. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.

Uždaryti aprašymą

Nekilnojamojo turto rinkos dalyvių apklausos apžvalga (2017 m. Nr. 1)

Nekilnojamojo turto (NT) rinka ir jos tvari raida yra svarbi visos šalies finansų sistemos stabilumui. NT rinkos dalyvių apklausa yra papildoma NT rinkos stebėsenos priemonė, kuri atspindi rinkos dalyvių nuomonę apie NT kainas, parodo segmentus, kuriuose NT kainos kinta labiausiai, atskleidžia galimas kainų kaitos priežastis ir NT rinkos dalyvių lūkesčius dėl kainų ir pasiūlos bei paklausos raidos. Apklausa atliekama kiekvieną ketvirtį, o apklausos apžvalga skelbiama nuo 2016 m. rugsėjo mėn. du kartus per metus.

Uždaryti aprašymą

Anticiklinis kapitalo rezervas (2017)

Uždaryti aprašymą

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 2)

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.

Uždaryti aprašymą

Emitentų veiklos rezultatų apžvalga (2016 m. IV ketv.)

Apžvalgoje pateikiama informacija apie atitinkamo laikotarpio emitentų finansinę būklę, veiklos rezultatus, santykinius rodiklius ir kita investuotojams svarbi informacija. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.

Uždaryti aprašymą

Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei KIS rinkos apžvalga (2016)

Apžvalgoje pateikiama bendra visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriškojo kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos analizė. Apžvalga rengiama du kartus per metus.

Uždaryti aprašymą

Bankų veiklos apžvalga (2016 m. IV ketv.)

Apžvalgoje atliekama pagrindinių bankų svarbiausių finansinių rodiklių ir tendencijų ataskaitinio laikotarpio analizė, apžvelgiamos aktualios teisėkūros naujienos ir vartotojų ginčų nagrinėjimas. Pateikiama ketvirtinė informacija apie bankų sistemos turtą, įsipareigojimus, pelningumą ir veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą. Apžvalga rengiama keturis kartus per metus.

Uždaryti aprašymą

Mėnesinis biuletenis (2017 m. Nr. 1)

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.

Uždaryti aprašymą

Įmonių apklausos apžvalga (2016 m. Nr. 2)

Nefinansinių įmonių apklausos tikslas yra įvertinti įmonių finansinių išteklių poreikį, skolinimosi iš kredito įstaigų pokyčius ir skolinimo sąlygų kaitą. Nefinansinės įmonės pirmą kartą buvo apklaustos 2011 m. Apklausų apžvalgos skelbiamos du kartus per metus – balandžio ir spalio mėn.

Nuo 2011 m. balandžio iki 2012 m. balandžio mėn. nefinansinių įmonių apklausų dėl veiklos finansavimo apžvalgos buvo skelbiamos kartu su bankų apklausų dėl skolinimo sąlygų rezultatų apžvalgomis.

Uždaryti aprašymą

Ekonomikos biuletenis (2017 m. Nr. 1)

Ekonomikos biuletenis paskelbiamas per dvi savaites po ECB valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio. Leidiniuose, paskelbtuose po pinigų politikos posėdžių kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn., pateikiama išsami ekonominės ir pinigų raidos analizė, įskaitant Eurosistemos (ECB ekspertų) diskusijas dėl makroekonominių prognozių euro zonoje. Kiti leidiniai yra trumpesni, juose pateikiamas tarpinis pagrindinių mėnesinių rodiklių pokyčių atnaujinimas.

Uždaryti aprašymą

Mėnesinis biuletenis (2016 m. Nr. 12)

Mėnesiniame leidinyje pateikiami pagrindiniai Lietuvos ekonomikos raidos rodikliai, pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų, paskolų ir indėlių palūkanų normų, investicinių fondų balanso, finansų rinkų, mokėjimų statistika, ketvirtinės finansinės sąskaitos, mokėjimų balanso ir užsienio atsargų statistika. Leidžiamas nuo 1994 m.

1 2 3 4 ... 121