Lietuvos bankas
2020-01-03
12

2019 m. trečiojo ketvirčio Lietuvos finansinės sąskaitos

Ne finansų bendrovių išleisti skolos vertybiniai popieriai (VP) 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 1 218 mln. Eur. Per paskutinius penkerius metus jų išleidimas išaugo daugiau kaip 12 kartų (2014 m. III ketv. buvo 99 mln. Eur).

Didžiausias investuotojas į ne finansų bendrovių skolos VP yra likęs pasaulis (nerezidentai). Jų investicijos 2019 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje siekė 876 mln. Eur, o tai sudarė 72 proc. visų ne finansų bendrovių išleistų skolos VP.

Daugiau 2019 m. trečiojo ketvirčio ne finansų bendrovių ir kitų sektorių skolos, įsipareigojimų bei finansinio turto duomenų galima rasti Lietuvos banko interneto svetainės skyriuose Finansinių sąskaitų statistika, Lietuvos ekonomikos institucinių sektorių skolos rodikliai ir Namų ūkių finansinis turtas ir įsipareigojimai.

Pranešimo pdf versija (59.6 KB download icon)