Lietuvos bankas
2014-11-18
11

Įvedus eurą, Lietuvos bankas tęs numizmatinių vertybių perdavimą muziejams, kuriuose nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kaupiamos lietuviškų pinigų kolekcijos.

Lietuvos banko valdybos nutarimu penkiems muziejams bus skiriama po du vienetus į apyvartą išleistų eurų banknotų, apyvartinių lietuviškų eurų ir euro centų monetų, apyvartinių eurų monetų rinkinių, taip pat Lietuvos banko išleistų proginių ir kolekcinių lietuviškų eurų monetų. Jas gaus Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Be to, šiems muziejams taip pat nutarta skirti po du vienetus neišleistų į apyvartą 1991 m. laidos 500 litų ir 1000 litų banknotų, 1994 m. laidos 100 litų banknotų ir 2004 m. laidos Lilehamerio olimpinėms žaidynėms skirtų 50 litų monetų (projektai). Šių numizmatinių vertybių skirta ir Lietuvos banko Pinigų muziejui.

Atsižvelgiant į Baltijos šalių numizmatų asociacijos narių Lietuvoje prašymą, Kultūros ministerijos kreipimąsi ir kai kurių muziejų prašymus, papildomai nutarta skirti numizmatinių vertybių ir kitiems Lietuvos muziejams, įvertinus jų pageidavimus. Tam numatoma po 2 vienetus apyvartinių litų banknotų ir monetų, kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų, kurių tuo metu dar bus Lietuvos banke, taip pat apyvartinių lietuviškų eurų ir euro centų monetų.