Lietuvos bankas
2012-04-04

Nutarė išduoti mokėjimo įstaigos licenciją Tauragėje įsikūrusiai bendrovei

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti uždarajai akcinei bendrovei ,,Bastaras“ (Tauragė) mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą: pinigų perlaidos. Iki šiol licencijos teikti mokėjimo paslaugas buvo išduotos 23 įmonėms.

UAB ,,Bastaras“ Alytaus, Druskininkų, Klaipėdos ir Telšių miestų ir rajonų gyventojams pristato pensijas ir kitas išmokas.

Neprieštaravo, kad įsigytų „ERGO Lietuva“ akcijas

Lietuvos banko valdyba neprieštarauja, kad Estijos bendrovė ERGO Kindlustuse Aktsiaselts įsigytų 15 109 paprastąsias vardines UADB „ERGO Lietuva“ akcijas, kurių kiekvienos nominalioji vertė yra 1 000 litų, sudarančių 100 % UADB „ERGO Lietuva“ įstatinio kapitalo ir suteikiančių 100 % balsų UADB „ERGO Lietuva“ visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kаip informuotas Lietuvos bankas, akcijų įsigijimo tikslas – vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi vykdymas supaprastinta tvarka.

Šiuo metu vienintelis UADB „ERGO Lietuva“ akcininkas yra ERGO International AG.

Pakeitus tyrimo metodiką bus tiksliau įvertinta namų ūkių finansinė būklė

Lietuvos banko valdyba pakeitė paskolų turinčių namų ūkių finansinės būklės statistinio tyrimo metodiką. Tai padaryta atsiradus galimybei tyrimui gauti papildomų duomenų iš Gyventojų registro tarnybos prie Vyriausybės ir pakeitus Paskolų rizikos duomenų bazės klasifikatorių.

Šis pakeitimas leis, atsižvelgiant į bankų taikomą skolinimo praktiką, tiksliau įvertinti skolininkų mokumo galimybes ir tikrąją finansinę būklę.

Šiuo metu Lietuvos bankas, siekdamas įvertinti namų ūkių finansinę būklę, kartą per metus atlieka paskolą būstui įsigyti turinčių namų ūkių apklausas.