Lietuvos bankas
2022-12-23
11

Pritarta ERGO Life Insurance SE teiktai kandidatei
Atsižvelgęs į draudimo bendrovės ERGO Life Insurance SE prašymą, Lietuvos bankas pritarė Ursula Clara Deschka kandidatūrai eiti valdybos narės pareigas.

Neprieštarauta sandoriui dėl Montonio Finance
Lietuvos bankas išnagrinėjo Jungtinėje Karalystėje registruoto Index Ventures XI (Jersey), L.P. investicinio fondo prašymą, pateiktą informaciją ir neprieštaravo, kad jis netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos Montonio Finance UAB kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, neviršijančią 20 proc.

UAB Contrarian Ventures išduotas veiklos leidimas
Atsižvelgęs į UAB Contrarian Ventures prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas išdavė šiai bendrovei informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės veiklos leidimą.

Atsižvelgė į Goindex prašymus
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės Goindex, UAB, prašymus, patvirtino šios bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo fondų (III pakopa) „Goindex pasaulio akcijų“ ir „Goindex subalansuotas“ taisyklių pakeitimus ir neprieštaravo Goindex, UAB, turto išsaugojimo pensijų fondo strategijos pakeitimui.

Poveikio priemonės UAB „Lock Trust“
Mokėjimo įstaiga UAB „Lock Trust“ per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio, nepriėmė sprendimo dėl finansinio metinės veiklos rezultato paskirstymo, nepateikė Lietuvos bankui pradinio ir nuosavo kapitalo skaičiavimo bei kitų privalomų finansinių ataskaitų, kaip to reikalauja teisės aktai. 

Be to, UAB „Lock Trust“ nesilaikė Mokėjimo įstaigų įstatymo reikalavimo nuolat užtikrinti nustatytą nuosavo kapitalo dydį – 2022 m. kovo 31 d. ir birželio 30 d. duomenimis, įstaigos nuosavas kapitalas buvo mažesnis už reikalaujamą (125 tūkst. Eur). 

Už šiuos pažeidimus Lietuvos bankas skyrė įstaigai 11,5 tūkst. Eur baudą.

Taip pat, įvertinęs šių ir ankstesnių pažeidimų pobūdį bei tai, kad už teisės aktus atitinkantį bendrovės veiklos organizavimą yra atsakingas įstaigos vadovas (-ė), Lietuvos bankas įpareigojo nušalinti nuo pareigų įstaigos administracijos vadovę ir nurodė, kad laikinai, kol nepatvirtins naujo administracijos vadovo (-ės), įstaiga neturi teisės sudaryti sutarčių su klientais (juridiniais ir fiziniais asmenimis) bei teikti jiems mokėjimo paslaugų.

Papildytas viešasis sąrašas
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į mokėjimo įstaigos UAB „Viena sąskaita“ prašymą, įtraukė jos tarpininkes Perfi OÜ, Perfi SIA, Kontu sp. z.o.o. į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Patvirtintas UAB „Orkela“ prospekto priedas
Atsižvelgęs į UAB „Orkela“ prašymą ir įvertinęs gautą informaciją, Lietuvos bankas patvirtino bendrovės prospekto, skirto iki 18 mln. Eur vertės obligacijų viešam siūlymui ir iki 23 mln. Eur vertės obligacijų (įskaitant anksčiau be prospekto išplatintą 5 mln. Eur vertės obligacijų emisiją) įtraukimui į prekybą AB Nasdaq Vilnius reguliuojamoje rinkoje, 3 priedą.

Prospektas (įskaitant jo priedus) parengtas vadovaujantis 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 nuostatomis. Prospekto patvirtinimas reiškia, kad jame pateikta informacija atitinka išsamumo, nuoseklumo ir suprantamumo kriterijus. Tačiau prospekto patvirtinimas nelaikytinas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir negali būti laikomas Lietuvos banko rekomendacija investuotojams.