Lietuvos bankas
2014-07-31

Leista UAB „Mokilizingas“ įsigyti AB banką „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonę  „Finasta“; UAB ,,Ad ventum“ išduotas informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimas; patvirtinti Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatai

Leista UAB „Mokilizingas“ įsigyti AB banką „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonę  „Finasta“

Lietuvos banko valdyba nusprendė neprieštarauti, kad uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“ įsigytų AB banko „Finasta“, UAB „Finasta Asset Management“ ir AB finansų maklerio įmonės „Finasta“ kvalifikuotąsias įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti šias įmones.  

Lietuvos banko valdyba taip pat nustatė, kad jei siūlomi įsigijimai nebus įgyvendinti iki 2015 m. sausio 31 d., Valdybos sprendimas dėl neprieštaravimo sandoriams neteks galios.

UAB ,,Ad ventum“ išduotas informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimas

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti UAB ,,Ad ventum“ informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Patvirtinti Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatai

Lietuvos banko valdybos patvirtintuose Draudimo brokerių įmonių klientų lėšų tvarkymo nuostatuose nustatyti draudimo brokerių įmonės ir klientų lėšų atskyrimo ir atskirosios banko sąskaitos tvarkymo reikalavimai. Įgyvendinant dokumento reikalavimus, siekiama užtikrinti, kad draudimo brokerių įmonės iš klientų gautas lėšas valdytų saugiai ir skaidriai.

Draudimo įstatyme nurodyta, kad draudimo brokerių įmonė turi atidaryti atskirą banko sąskaitą, į kurią pervedamos tik draudėjų, apdraustųjų, naudos gavėjų ir nukentėjusių trečiųjų asmenų lėšos ir draudikų lėšos, skirtos šiems asmenims išmokėti. Šiuo reikalavimu siekiama užtikrinti, kad būtų tinkamai valdomos klientų lėšos, jas atskiriant nuo draudimo brokerių įmonės lėšų. Draudimo įstatyme nustatyta Lietuvos banko teisė teikti privalomus nurodymus draudimo brokerių įmonėms dėl lėšų, laikomų atskirojoje banko sąskaitoje.

Nuostatuose apibrėžti lėšų įmokėjimo į atskirąją banko sąskaitą ir jų išmokėjimo atvejai bei tvarka. Nustatytas 5 darbo dienų terminas iš klientų gautoms lėšoms įmokėti į atskirąją banko sąskaitą. Iki 2014 m. lapkričio 1 d. draudimo brokerių įmonės turės parengti klientų lėšų tvarkymo procedūrų aprašą ir jo laikytis.