Lietuvos bankas
2013-10-17

TT Express UAB bus išduota mokėjimo įstaigos licencija; Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO 10-metį įamžins monetų rinkinys

TT Express UAB bus išduota mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba nutarė išduoti TT Express UAB mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 6 punkte nustatytą mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas. Kartu numatyta teikti su pinigų perlaidomis susijusią valiutų konvertavimo (negrynaisiais pinigais) paslaugą (priimti lėšas viena valiuta į bendrovės banko sąskaitą mainais į kliento nurodymu gavėjui pervedamą sumą kita valiuta, perskaičiuota pagal sutartinį valiutų kursą).

Pagal pateiktą informaciją, TT Express UAB pinigų perlaidų paslauga bus teikiama Lietuvoje veikiančioms įmonėms ir fiziniams asmenims (nuolatiniams Lietuvos gyventojams), kurie naudosis tarptautinių pervedimų paslaugomis, atsiskaitydami su užsienio tiekėjais už įsigytas prekes ar paslaugas, taip pat fiziniams asmenims, kurie nėra nuolatiniai Lietuvos gyventojai ir kurie naudojasi pinigų perlaidų iš užsienio į Lietuvą paslaugomis.

Iki šiol mokėjimo įstaigos veiklos ir ribotos veiklos licencijos buvo išduotos 30 bendrovių. Jų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO 10-metį įamžins monetų rinkinys

Lietuvos banko valdybos nutarimu, kitų metų pirmąjį pusmetį bus išleistas numizmatinis apyvartinių monetų rinkinys, skirtas Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą ir NATO 10-mečiui. Rinkinys bus sudarytas iš 2014 m. laidos 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Lt, 2 Lt, 5 Lt nominalų apyvartinių monetų ir atminimo ženklo, kurių plokštumos ir reljefo paviršius bus blizgantis (BU). Rinkinio tiražas – 4 000 vienetų.

Siūlymus įamžinti šiuos įvykius numizmatikoje pateikė Lietuvos istorijos institutas, Seimo Nacionalinis saugumo ir gynybos komitetas, Užsienio reikalų komitetas, Seimo kanceliarija, Užsienio reikalų ministerija, o Lietuvos įstojimą į Šiaurės Atlanto tarptautinę gynybinę sąjungą – ir Krašto apsaugos ministerija.

2014 m. antrąjį pusmetį planuojama išleisti ir kitą numizmatinį apyvartinių monetų rinkinį. Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą dėl euro įvedimo Lietuvoje 2015 m. sausio 1 d., tai būtų paskutinis apyvartinių litų ir centų monetų rinkinys, tam jis ir būtų dedikuotas. Jeigu euras Lietuvoje nebūtų įvestas 2015 m. sausio 1 d., numizmatinis apyvartinių monetų rinkinys galėtų būti skirtas kitai progai.

Lietuvos bankas jau yra išleidęs dešimt numizmatinių apyvartinių monetų rinkinių: 1991, 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 ir du 2013 metais.