Lietuvos bankas
2016-12-07
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos posėdyje aptarti mokėjimo įstaigos UAB „TT Express“ planinio inspektavimo rezultatai. Inspektavimo metu esminių teisės aktų pažeidimų ir veiklos trūkumų nenustatyta, tačiau atkreiptas mokėjimo įstaigos dėmesys į tobulintinas veiklos sritis.