Lietuvos bankas
2021-06-04
11

Lietuvos banko valdyba Luminor Bank AS skyrė 350 tūkst. Eur baudą, o UAB „Elektroninių pinigų bitė“ išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Bauda už Mokėjimų įstatymo pažeidimus 
Estijoje registruotam bankui Luminor Bank AS, Lietuvoje veikiančiam per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, Lietuvos banko valdyba nusprendė skirti bendrą 350 tūkst. Eur piniginę baudą už Mokėjimų įstatymo pažeidimus. Jie buvo nustatyti Lietuvos bankui atlikus tyrimą, kurio metu išnagrinėti mokėjimo paslaugų incidentai, įvykę 2020 m. liepos–rugpjūčio mėn. 
 
Lietuvos bankas nustatė, kad Luminor Bank AS nevykdė vienos iš esminių mokėjimo paslaugų teikėjo pareigų – neužtikrino kliento galimybės disponuoti jo sąskaitoje esančiomis lėšomis. Per vieną iš incidentų komercinis bankas įvykdė 772 neautorizuotas (t.y. be kliento sutikimo) mokėjimo operacijas, kurios dubliavo patvirtintas operacijas, už didesnę nei už 1 mln. Eur sumą. Paaiškėjus, kad jos buvo įvykdytos, komercinis bankas nesiėmė tinkamų priemonių problemai spręsti – daugumai nukentėjusių vartotojų pinigų negrąžino iki kitos darbo dienos pabaigos, kaip tai nustatyta Mokėjimų įstatyme. Už šį nusižengimą skirta 150 tūkst. Eur bauda.

Kita, 100 tūkst. Eur, bauda skirta už tai, kad incidentų metu Luminor Bank AS su klientais komunikavo netinkamai arba apskritai jiems nepranešė svarbios informacijos. Toks elgesys turėjo pasekmių – skaičiuojama, kad per su mobiliuoju parašu susijusį incidentą. Mažiausiai 5,5 tūkst. klientų, kurie keletą kartų bandė nesėkmingai jungtis su mobiliuoju parašu, prieiga prie interneto banko buvo visiškai užblokuota, tačiau Luminor Bank AS jiems nenurodė blokavimo priežasčių ir laiku nesiėmė priemonių blokavimui panaikinti. Už šį pažeidimą komerciniam bankui skirta taip pat 100 tūkst. Eur bauda.  

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Elektroninių pinigų bitė“ elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti tam tikras Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas.

Įstaiga iki šiol turėjo ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licenciją, bet išaugus veiklos mastui paprašė išduoti elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

UAB „Elektroninių pinigų bitė“ aptarnauja susijusias bendroves – tarpusavio skolinimo ir sutelktinio finansavimo platformas „FinBee“, „FinBee verslui“, ir šių bendrovių klientus.

Įstaiga 2017 m. buvo įsteigta siekiant integruoti „FinBee“ platformų veiklos modelį ir pasiūlyti investuotojams ir paskolų gavėjams būdą, kaip vykdyti mokėjimus pagal paskolos sutartis, sudarytas minėtose platformose, ir kaip laikyti savo lėšas, kurios skirtos investuoti arba gautos kaip grąžinamos sumos pagal paskolos sutartis, el. piniginėje.

100 proc. UAB „Elektroninių pinigų bitė“ akcijų valdo UAB „Holbee”, kuriai priklauso ir tarpusavio skolinimo platformos operatorė, ir vartojimo kredito davėja UAB „Finansų bitė“ bei sutelktinio finansavimo platformos operatorė UAB „Finansų bitė verslui“.