Lietuvos bankas
2021-08-24
11

Estijos, Latvijos ir Lietuvos finansų rinkos priežiūros institucijos, atlikusios bendrą tyrimą, nustatė, kad Luminor bankui reikia tobulinti pinigų plovimo prevencijos sistemas ir vidaus taisykles. 

Bankas savo procedūrose turės apibrėžti, kokiu periodiškumu įvairiuose visos grupės struktūriniuose padaliniuose vertins išteklių poreikį ir tobulins informacinių technologijų sprendimus. 

Luminor bankas taip pat įpareigotas pagerinti renkamų duomenų kokybę bei mokėjimų stebėsenos sistemą ir, skirdamas reikiamus išteklius, užtikrinti, kad deramas klientų tikrinimas būtų aukštos kokybės ir atliktas laiku. 

Praėjusiais metais Estijos, Latvijos ir Lietuvos priežiūros institucijos  (Finantsinspektsioon, Finansų ir kapitalo rinkų komisija ir Lietuvos bankas), koordinuodamos veiksmus per Estijos priežiūros tarnybos įsteigtą kolegiją, vienu metu atliko inspektavimus visų trijų šalių Luminor banko padaliniuose. Buvo tikrinama, ar banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemos ir vidaus taisyklės atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Vienas iš bendrų Baltijos šalių finansų priežiūros tarnybų strateginių tikslų – užtikrinti, kad bankai ir kiti prižiūrimi finansų rinkos dalyviai turėtų tinkamas vidaus kontrolės sistemas. Siekdamos šio tikslo, tarnybos nuolat stebi finansų sektoriaus rizikas ir prireikus taiko priežiūros priemones.